Getasjökvarn

  • Arkivläge
  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE625094-159255
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Getasjö (WA54253154)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Getasjö (WA54253154)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Getasjö (WA54253154)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Getasjö (WA54253154)
Stationen skapades: 2015-01-12 09:58 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Kalmar - 08
Kommun
Emmaboda - 0862
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Lyckebyån - SE80000
Åtgärdsområde
Startår
2007
Slutår
2016

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial