Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Norr om Sommen (WA31288658)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Norr om Sommen (WA31288658)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Norr om Sommen (WA31288658)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Norr om Sommen (WA31288658)
Stationen skapades: 2015-01-13 09:54 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Östergötland - 05
Kommun
Boxholm - 0560
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Startår
2002
Slutår
2009

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön 3776 Viken
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 LST081 Viken
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi LST081 Viken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi pH   4 gånger per år 2002 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 pH   4 gånger per år 2002 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Alkalinitet   4 gånger per år 2002 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Alkalinitet   4 gånger per år 2002 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Klorid   4 gånger per år 2002 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Klorid   4 gånger per år 2002 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Atrazin   En gång 2003 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Konduktivitet   4 gånger per år 2002 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Ammonium   4 gånger per år 2002 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Sulfat   4 gånger per år 2002 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Atrazin   En gång 2003 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Konduktivitet   4 gånger per år 2002 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Ammonium   4 gånger per år 2002 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Sulfat   4 gånger per år 2002 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Bentazon   En gång 2003 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Cyanazin   En gång 2003 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Diklorprop   En gång 2003 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Dimetoat   En gång 2003 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Diuron   En gång 2003 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Isoproturon   En gång 2003 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Simazin   En gång 2003 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Diuron   En gång 2003 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Isoproturon   En gång 2003 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Simazin   En gång 2003 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Koppar   4 gånger per år 2002 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Bentazon   En gång 2003 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Cyanazin   En gång 2003 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Diklorprop   En gång 2003 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Dimetoat   En gång 2003 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Koppar   4 gånger per år 2002 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kalcium   4 gånger per år 2002 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Järn   4 gånger per år 2002 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Glyfosat   En gång 2003 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kalium   4 gånger per år 2002 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi MCPA   En gång 2003 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop   En gång 2003 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Metamitron   En gång 2003 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Metribuzin   En gång 2003 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Metsulfuronmetyl   En gång 2003 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Magnesium   4 gånger per år 2002 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Mangan   4 gånger per år 2002 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Natrium   4 gånger per år 2002 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Tifensulfuronmetyl   En gång 2003 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Syrgas   4 gånger per år 2002 2009
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Vattenfärg   4 gånger per år 2009 2009
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Järn   3 gånger per år 2007 2009
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Mangan   3 gånger per år 2007 2009
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Temperatur   8 gånger per år 2007 2009
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Grumlighet   3 gånger per år 2007 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Glyfosat   En gång 2003 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 MCPA   En gång 2003 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop   En gång 2003 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Metamitron   En gång 2003 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Metribuzin   En gång 2003 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Metsulfuronmetyl   En gång 2003 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Tifensulfuronmetyl   En gång 2003 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Syrgas   4 gånger per år 2002 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kalcium   4 gånger per år 2002 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Järn   4 gånger per år 2002 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kalium   4 gånger per år 2002 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Natrium   4 gånger per år 2002 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Mangan   4 gånger per år 2002 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Totalaluminium   4 gånger per år 2002 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi BAM   En gång 2003 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Klopyralid   En gång 2003 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Fluroxipyr   En gång 2003 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Hexazinon   En gång 2003 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Imazapyr   En gång 2003 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Metazaklor   En gång 2003 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Nitrat + nitrit   4 gånger per år 2002 2009
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Kemisk syreförbrukning, Mn   3 gånger per år 2007 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Magnesium   4 gånger per år 2002 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Nitrat + nitrit   4 gånger per år 2002 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Totalaluminium   4 gånger per år 2002 2009
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 BAM   En gång 2003 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Fluroxipyr   En gång 2003 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Klopyralid   En gång 2003 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Hexazinon   En gång 2003 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Metazaklor   En gång 2003 2003
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Imazapyr   En gång 2003 2003

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Dricksvattenförekomster Nej Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000