Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vindelälvsåsen, Vindelnområdet (WA54290822)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vindelälvsåsen, Vindelnområdet (WA54290822)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vindelälvsåsen, Vindelnområdet (WA54290822)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vindelälvsåsen, Vindelnområdet (WA54290822)
Stationen skapades: 2015-01-13 09:47 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Umeå - 2480
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Tavleån - SE27000
Åtgärdsområde
Startår
2007
Slutår
-

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000