Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  SE734087-184412 (WA90364933)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  SE734087-184412 (WA90364933)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  SE734087-184412 (WA90364933)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  SE734087-184412 (WA90364933)
Stationen skapades: 2015-01-13 16:49 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Kalix - 2514
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Sangisälven - SE3000
Åtgärdsområde
Startår
2007
Slutår
-

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial