Nisse

  • Arkivläge
  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE627039-169322
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Sydvästra Gotland - Havdhem (WA49245731)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Sydvästra Gotland - Havdhem (WA49245731)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Sydvästra Gotland - Havdhem (WA49245731)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Sydvästra Gotland - Havdhem (WA49245731)
Stationen skapades: 2015-01-12 09:44 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Gotland - 09
Kommun
Gotland - 0980
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE117118
Åtgärdsområde
Startår
2008
Slutår
2012

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Dricksvattenförekomster Nej Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000