Gargnäs-borrad

  • Arkivläge
  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE627358-166843
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Gargåsen, Gargnäsområdet (WA91776123)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Gargåsen, Gargnäsområdet (WA91776123)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Gargåsen, Gargnäsområdet (WA91776123)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Gargåsen, Gargnäsområdet (WA91776123)
Stationen skapades: 2015-01-13 09:47 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Sorsele - 2422
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Umeälven - SE28000
Åtgärdsområde
Startår
2009
Slutår
2011

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Dricksvattenförekomster Nej Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000