Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2007-02-12 11:56 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 15:41 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Halland - 13
Kommun
Halmstad - 1380
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE101102
Åtgärdsområde
Kustnära områden (mellan)
Startår
1991
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6281520
SWEREF99 TM Östlig: 361111

RT 90 2,5 gon V - X: 6285327
RT 90 2,5 gon V - Y: 1311691

WGS84 Latitud: 56,65750886
WGS84 Longitud: 12,73701044

ETRS-89 Latitud: 56.65717
ETRS-89 Longitud: 12.73423

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag N20 Nyrebäcken, Prins Bertils stuga
RMÖ, Hallands län, Resursövervakning fisk Elfiske i vattendrag, resursövervakning Nyrebäcken, Prins Bertils stuga
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Nyrebäcken RMÖ

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Hallands län, Resursövervakning fisk Elfiske i vattendrag, resursövervakning Fisk   1 gång per år 1991 -
RMÖ, Hallands län, Resursövervakning fisk Elfiske i vattendrag, resursövervakning Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) 1 gång per år 1991 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   5 gånger per år 2000 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 2000 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 2000 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 2000 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 2000 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 2000 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 2000 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 2000 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Kisel 12 gånger per år 2000 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 12 gånger per år 2001 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   12 gånger per år 2000 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 2000 -
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Prioriterade ämnen   3 gånger per år 2009 2009
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 3 gånger per år 2009 2009
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Prioriterade ämnen Atrazin 3 gånger per år 2009 2009
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Prioriterade ämnen Diuron 3 gånger per år 2009 2009
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Prioriterade ämnen Isoproturon 3 gånger per år 2009 2009
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 3 gånger per år 2009 2009
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen   3 gånger per år 2009 2009
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Arsenik 3 gånger per år 2009 2009
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Bentazon 3 gånger per år 2009 2009
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Diklorprop 3 gånger per år 2009 2009
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Glyfosat 3 gånger per år 2009 2009
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Kloridazon 3 gånger per år 2009 2009
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Imidakloprid annat 2009 2009
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen MCPA 3 gånger per år 2009 2009
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop 3 gånger per år 2009 2009
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Metribuzin 3 gånger per år 2009 2009
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Metsulfuronmetyl 3 gånger per år 2009 2009
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Pirimikarb 3 gånger per år 2009 2009
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Diflufenikan 3 gånger per år 2009 2009
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 2000 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 2000 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 2000 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 2000 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 2000 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Försurning Sulfat 12 gånger per år 2000 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 2000 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 2000 -
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   annat 2009 2009
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Dimetoat 3 gånger per år 2009 2009
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Cyanazin 3 gånger per år 2009 2009
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fenpropimorf 3 gånger per år 2009 2009
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2,4-Diklorfenoxiättiksyra annat 2009 2009
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Esfenvalerat annat 2009 2009
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Etofumesat annat 2009 2009
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluroxipyr annat 2009 2009
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klopyralid annat 2009 2009
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kvinmerac annat 2009 2009
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Metalaxyl annat 2009 2009
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Tribenuronmetyl 3 gånger per år 2009 2009
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Metamitron 3 gånger per år 2009 2009
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Propikonazol annat 2009 2009
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Prosulfokarb annat 2009 2009
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Terbutylazin annat 2009 2009
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Tolklofosmetyl annat 2009 2009
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Metazaklor annat 2009 2009
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 2000 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 2000 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 2000 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 2000 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 2000 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 12 gånger per år 2000 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 12 gånger per år 2000 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 2000 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Hallands län, Resursövervakning fiskFisk
RMÖ, Hallands län, MynningsstationerFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas
Operativ övervakningRMÖ, Hallands län, MynningsstationerNäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster
Nitratdirektivet Ja Nyrebäcken Arbetsmaterial
Natura 2000