Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  S:t Sigfridsån: Västrakullabäcken - Bolanders Bäck (WA12331376)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  S:t Sigfridsån: Västrakullabäcken - Bolanders Bäck (WA12331376)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  S:t Sigfridsån: Västrakullabäcken - Bolanders Bäck (WA12331376)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  S:t Sigfridsån: Västrakullabäcken - Bolanders Bäck (WA12331376)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 15:05 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Kalmar - 08
Kommun
Nybro - 0881
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Ljungbyån - SE77000
Åtgärdsområde
Ljungbyån
Startår
1990
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6284011
SWEREF99 TM Östlig: 561578

RT 90 2,5 gon V - X: 6285460
RT 90 2,5 gon V - Y: 1512270

WGS84 Latitud: 56.6961204508
WGS84 Longitud: 16.0055066605

ETRS-89 Latitud: 56.69611
ETRS-89 Longitud: 16.00550

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Ljungbyån Påväxtalger LJ54 Vägbro St Sigfrid
SRK, Ljungbyån Vattenkemi LJ54 Vägbro St Sigfrid
SRK, Ljungbyån Bottenfauna LJ54 Vägbro St Sigfrid

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Ljungbyån Bottenfauna Bottenfauna   Var tredje år 1990 -
SRK, Ljungbyån Bottenfauna Bottenfauna ASPT Var tredje år 1990 -
SRK, Ljungbyån Bottenfauna Bottenfauna DJ-index Var tredje år 1990 -
SRK, Ljungbyån Bottenfauna Bottenfauna MISA Var tredje år 1990 -
SRK, Ljungbyån Påväxtalger Påväxt-kiselalger   Var tredje år 2010 -
SRK, Ljungbyån Påväxtalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var tredje år 2010 -
SRK, Ljungbyån Påväxtalger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var tredje år 2010 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Ljungbyån Vattenkemi Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Ljusförhållanden   6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Näringsämnen   6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Prioriterade ämnen   6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Temperaturförhållande   6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Nitrat 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Försurning pH 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 2010 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2010 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Oorganiskt aluminium 6 gånger per år 1997 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Antimon 6 gånger per år 1997 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, LjungbyånBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Påväxt-kiselalger
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenNitrat
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, LjungbyånBottenfauna
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Påväxt-kiselalger
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Nitratdirektivet
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet