Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  S:t Sigfridsån: Bolanders Bäck - bäck från Björnahult (WA19147746)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  S:t Sigfridsån: Bolanders Bäck - bäck från Björnahult (WA19147746)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  S:t Sigfridsån: Bolanders Bäck - bäck från Björnahult (WA19147746)
Stationen skapades: 2015-02-02 09:00 av Länsstyrelsen i Kalmar län
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:28 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Kalmar - 08
Kommun
Nybro - 0881
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Ljungbyån - SE77000
Åtgärdsområde
Ljungbyån
Startår
2006
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6287984
SWEREF99 TM Östlig: 556441

RT 90 2,5 gon V - X: 6289493
RT 90 2,5 gon V - Y: 1507178

WGS84 Latitud: 56,7324493887437
WGS84 Longitud: 15,9225084357783

ETRS-89 Latitud: 56.73244
ETRS-89 Longitud: 15.92250

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
EBH i Kalmar län Glasbruksprojektet vatten LJ_Y14 us pukebergs glasbruk
SRK, Ljungbyån Påväxtalger LJ51 Pukeberg
SRK, Ljungbyån Metaller i sediment LJ51 Pukeberg
SRK, Ljungbyån Vattenkemi LJ51 Pukeberg

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Ljungbyån Vattenkemi Syrgasförhållanden   Sex gånger vart tredje år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas Sex gånger vart tredje år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Ljusförhållanden   Sex gånger vart tredje år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg Sex gånger vart tredje år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet Sex gånger vart tredje år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Prioriterade ämnen   Sex gånger vart tredje år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Sex gånger vart tredje år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Sex gånger vart tredje år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Sex gånger vart tredje år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Sex gånger vart tredje år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Näringsämnen   Sex gånger vart tredje år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve Sex gånger vart tredje år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor Sex gånger vart tredje år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Näringsämnen TOC Sex gånger vart tredje år 2018 -
EBH i Kalmar län Glasbruksprojektet vatten Prioriterade ämnen   En gång 2006 2007
EBH i Kalmar län Glasbruksprojektet vatten Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar En gång 2006 2007
EBH i Kalmar län Glasbruksprojektet vatten Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 2006 2007
EBH i Kalmar län Glasbruksprojektet vatten Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar En gång 2006 2007
SRK, Ljungbyån Metaller i sediment Prioriterade ämnen   annat 2018 -
SRK, Ljungbyån Metaller i sediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar annat 2018 -
SRK, Ljungbyån Metaller i sediment Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar annat 2018 -
SRK, Ljungbyån Metaller i sediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar annat 2018 -
SRK, Ljungbyån Metaller i sediment Särskilda förorenande ämnen   annat 2018 -
SRK, Ljungbyån Metaller i sediment Särskilda förorenande ämnen Arsenik annat 2018 -
SRK, Ljungbyån Metaller i sediment Särskilda förorenande ämnen Zink annat 2018 -
SRK, Ljungbyån Metaller i sediment Särskilda förorenande ämnen Koppar annat 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   Sex gånger vart tredje år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik Sex gånger vart tredje år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Nitrat Sex gånger vart tredje år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink Sex gånger vart tredje år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar Sex gånger vart tredje år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom Sex gånger vart tredje år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Försurning   Sex gånger vart tredje år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Försurning pH Sex gånger vart tredje år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Försurning Alkalinitet Sex gånger vart tredje år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Försurning Sulfat Sex gånger vart tredje år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Salthaltsförhållanden   Sex gånger vart tredje år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet Sex gånger vart tredje år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Temperaturförhållande   Sex gånger vart tredje år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur Sex gånger vart tredje år 2018 -
SRK, Ljungbyån Metaller i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   annat 2018 -
SRK, Ljungbyån Metaller i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Antimon annat 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Sex gånger vart tredje år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid Sex gånger vart tredje år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium Sex gånger vart tredje år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium Sex gånger vart tredje år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium Sex gånger vart tredje år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans Sex gånger vart tredje år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium Sex gånger vart tredje år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Oorganiskt aluminium Sex gånger vart tredje år 2018 -
SRK, Ljungbyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Antimon Sex gånger vart tredje år 2018 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Ljungbyån Påväxtalger Påväxt-kiselalger   Var tredje år 2018 -
SRK, Ljungbyån Påväxtalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var tredje år 2018 -
SRK, Ljungbyån Påväxtalger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var tredje år 2018 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, LjungbyånFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenNitrat
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, LjungbyånPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink