Lidhults f.d. sågverk

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE630257-135522
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lidhultsåsen, Lidhult (SE630118-135460)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lidhultsåsen, Lidhult (SE630118-135460)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lidhultsåsen, Lidhult (SE630118-135460)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lidhultsåsen, Lidhult (WA32557697)
Stationen skapades: 2015-02-24 10:50 av Länsstyrelsen i Kronobergs län
Senast uppdaterad: 2020-04-01 14:16
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Ljungby - 0781
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Lagan - SE98000
Åtgärdsområde
Lagan
Startår
2011
Slutår
2011
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6299273
SWEREF99 TM Östlig: 404412

RT 90 2,5 gon V - X: 6302577
RT 90 2,5 gon V - Y: 1355222

WGS84 Latitud: 56,8274545644794
WGS84 Longitud: 13,4336433724661

ETRS-89 Latitud: 56.82745
ETRS-89 Longitud: 13.43364

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Förorenade områden EBH, Kronobergs län Grundvattenkemi Lidhults f.d. sågverk

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

Förorenade områden EBH, Kronobergs län Grundvattenkemi Bekämpningsmedel   18 gånger per år 2011 2011

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet
Dricksvattenförekomster Nej Arbetsmaterial