Finnveden Powertrain Moheda

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE630899-142189
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Alvestaåsen, Moheda (WA19714998)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Alvestaåsen, Moheda (WA19714998)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Alvestaåsen, Moheda (WA19714998)
Stationen skapades: 2015-02-23 11:12 av Länsstyrelsen i Kronobergs län
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Alvesta - 0764
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Mörrumsån - SE86000
Åtgärdsområde
Mörrumsån
Startår
2001
Slutår
2001
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6306472
SWEREF99 TM Östlig: 470967

RT 90 2,5 gon V - X: 6308995
RT 90 2,5 gon V - Y: 1421892

WGS84 Latitud: 56,9010452573235
WGS84 Longitud: 14,5233360352557

ETRS-89 Latitud: 56.90104
ETRS-89 Longitud: 14.52333

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Förorenade områden EBH, Kronobergs län Grundvattenkemi Finnveden Powertrain Moheda

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

Förorenade områden EBH, Kronobergs län Grundvattenkemi Trikloreten och Tetrakloreten   15 gånger per år 2001 2001

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet
Dricksvattenförekomster Nej Arbetsmaterial