Dörarps krom och förnickling

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE631957-139081
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2015-02-24 11:11 av Länsstyrelsen i Kronobergs län
Senast uppdaterad: 2020-04-01 14:18
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Ljungby - 0781
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Lagan - SE98000
Åtgärdsområde
Lagan
Startår
2011
Slutår
2011
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6316684
SWEREF99 TM Östlig: 439787

RT 90 2,5 gon V - X: 6319579
RT 90 2,5 gon V - Y: 1390819

WGS84 Latitud: 56,9897715534956
WGS84 Longitud: 14,0090566491976

ETRS-89 Latitud: 56.98977
ETRS-89 Longitud: 14.00905

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Förorenade områden EBH, Kronobergs län Grundvattenkemi Dörarp krom och förnickling

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

Förorenade områden EBH, Kronobergs län Grundvattenkemi Nickel och nickelföreningar   53 gånger per år 2011 2011
Förorenade områden EBH, Kronobergs län Grundvattenkemi Zink   53 gånger per år 2011 2011

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Dricksvattenförekomster Nej Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000