Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Skedaåsen, Norrhult (WA40094938)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Skedaåsen, Norrhult (WA40094938)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Skedaåsen, Norrhult (WA40094938)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Skedaåsen, Norrhult (WA40094938)
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2011-09-29 14:02
Senast uppdaterad: 2014-12-11 18:29 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Uppvidinge - 0760
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Åtgärdsområde
Mörrumsån
Startår
2007
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6329815
SWEREF99 TM Östlig: 512067

RT 90 2,5 gon V - X: 6331862
RT 90 2,5 gon V - Y: 1463284

WGS84 Latitud: 57,1114995292183
WGS84 Longitud: 15,1992511080469

ETRS-89 Latitud: 57.11149
ETRS-89 Longitud: 15.19923

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi 30000_182 Skeda

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi pH   1 gång per år 2009 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Alkalinitet   1 gång per år 2009 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kvicksilver och kvicksilverföreningar   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Arsenik   1 gång per år 2009 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   1 gång per år 2009 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Nitratkväve   1 gång per år 2017 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Klorid   1 gång per år 2009 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Konduktivitet   1 gång per år 2009 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Ammonium   1 gång per år 2009 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Nitrat   1 gång per år 2009 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Totalkväve   1 gång per år 2009 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Bly och blyföreningar   1 gång per år 2009 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Totalfosfor   1 gång per år 2009 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Sulfat   1 gång per år 2009 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kalcium   1 gång per år 2009 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kobolt   1 gång per år 2009 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Krom   1 gång per år 2009 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Koppar   1 gång per år 2009 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Järn   1 gång per år 2009 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kalium   1 gång per år 2009 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Mangan   1 gång per år 2009 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Natrium   1 gång per år 2009 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Nickel och nickelföreningar   1 gång per år 2009 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Temperatur   1 gång per år 2009 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Tetrakloretylen   1 gång per år 2009 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Koltetraklorid   1 gång per år 2009 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Trikloretylen   1 gång per år 2009 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Triklormetan (kloroform)   1 gång per år 2009 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Vanadin   1 gång per år 2009 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Zink   1 gång per år 2009 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Totalaluminium   1 gång per år 2009 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Barium   1 gång per år 2017 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kemisk syreförbrukning, Mn   1 gång per år 2017 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Fluor   1 gång per år 2009 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Vattenfärg   1 gång per år 2017 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Magnesium   1 gång per år 2009 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Molybden   1 gång per år 2017 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Fosfat   1 gång per år 2009 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Antimon   1 gång per år 2017 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kisel   1 gång per år 2009 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Strontium   1 gång per år 2017 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi TOC   1 gång per år 2009 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi 1,1,1-Trikloretan   1 gång per år 2009 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi 1,1,2-Trikloretan   1 gång per år 2009 2009
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Grumlighet   1 gång per år 2017 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Uran   1 gång per år 2017 2017

Stationsparametrar GW

Parameter Klassning Version  
Brunn
Källa Ja Beslutad