Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Emån: Videbäck - Nötån (SE633431-152267)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Emån (WA63368029)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Emån (WA63368029)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Emån (WA63368029)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-17 13:51 av Länsstyrelsen i Kalmar län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Kalmar - 08
Kommun
Mönsterås - 0861
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Emån - SE74000
Åtgärdsområde
Emån
Startår
1983
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6332515
SWEREF99 TM Östlig: 576611

RT 90 2,5 gon V - X: 6333800
RT 90 2,5 gon V - Y: 1527880

WGS84 Latitud: 57.1295306348
WGS84 Longitud: 16.2655858899

ETRS-89 Latitud: 57.12952
ETRS-89 Longitud: 16.26557

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag EM14 Emån, Fliseryd
SRK, Emån Bottenfauna i vattendrag EM14 Emån, Fliseryd

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Emån Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var tredje år 1983 -
SRK, Emån Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT Var tredje år 1983 -
SRK, Emån Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index Var tredje år 1983 -
SRK, Emån Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA Var tredje år 1983 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden   12 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Järn 12 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Mangan 12 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Kisel 12 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen TOC 12 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   12 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 12 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 12 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 12 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 12 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Prioriterade ämnen   12 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 12 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 12 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 12 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 12 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 12 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Oorganiskt aluminium 12 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 12 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 12 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning Sulfat 12 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1983 -
SRK, Emån Vattenkemi och metaller i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1983 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, EmånBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, EmånSärskilda förorenande ämnenArsenik

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Nitratdirektivet
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet