Boholmekvillen

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE633566-153354
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Emån (WA63368029)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Emån (WA63368029)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Emån (WA63368029)
Stationen skapades: 2015-02-19 10:12 av Länsstyrelsen i Kalmar län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Kalmar - 08
Kommun
Mönsterås - 0861
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Emån - SE74000
Åtgärdsområde
Emån
Startår
2013
Slutår
2013
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6334448
SWEREF99 TM Östlig: 582252

RT 90 2,5 gon V - X: 6335666
RT 90 2,5 gon V - Y: 1533544

WGS84 Latitud: 57,1459112542872
WGS84 Longitud: 16,3593664456171

ETRS-89 Latitud: 57.14591
ETRS-89 Longitud: 16.35936

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, Kalmar län, Verifierande undersökningar Emåns nedre delar, kadmium i sediment S12 Boholmekvillen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

VER, Kalmar län, Verifierande undersökningar Emåns nedre delar, kadmium i sediment Prioriterade ämnen   Två gånger 2013 2013
VER, Kalmar län, Verifierande undersökningar Emåns nedre delar, kadmium i sediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Två gånger 2013 2013

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningVER, Kalmar län, Verifierande undersökningarPrioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Operativ övervakningVER, Kalmar län, Verifierande undersökningarPrioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Nitratdirektivet
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet