Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Kållen (WA70947469)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Kållen (WA70947469)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Kållen (WA70947469)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Kållen (WA70947469)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:33 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Uppvidinge - 0760
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Alsterån - SE75000
Åtgärdsområde
Alsterån-Mönsterås
Startår
1989
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6335990
SWEREF99 TM Östlig: 523856

RT 90 2,5 gon V - X: 6337900
RT 90 2,5 gon V - Y: 1475150

WGS84 Latitud: 57,16651
WGS84 Longitud: 15,39448

ETRS-89 Latitud: 57.16650
ETRS-89 Longitud: 15.39446

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag AL730 Kållen
SRK, Alsterån Metaller i sediment AL730 Kållen
SRK, Alsterån Nätprovfiske AL730 Kållen
SRK, Alsterån Växtplankton AL730 Kållen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Alsterån Nätprovfiske Fisk   Var sjätte år 1996 -
SRK, Alsterån Nätprovfiske Fisk Fisk i sjöar (EQR8) Var sjätte år 1996 -
SRK, Alsterån Växtplankton Växtplankton   1 gång per år 1989 -
SRK, Alsterån Växtplankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 1989 -
SRK, Alsterån Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1989 -
SRK, Alsterån Växtplankton Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 1989 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1989 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1989 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 1989 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Ljusförhållanden Siktdjup 6 gånger per år 1989 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1989 2014
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1989 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 2004 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1989 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1989 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Nitrat 6 gånger per år 2004 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1989 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1989 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1989 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1989 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1989 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Försurning   6 gånger per år 1989 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1989 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1989 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Försurning Sulfat 6 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Metaller i sediment Prioriterade ämnen   Var sjätte år 1989 -
SRK, Alsterån Metaller i sediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 1989 -
SRK, Alsterån Metaller i sediment Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 1989 -
SRK, Alsterån Metaller i sediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 1989 -
SRK, Alsterån Metaller i sediment Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var sjätte år 1989 -
SRK, Alsterån Metaller i sediment Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 1989 -
SRK, Alsterån Metaller i sediment Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var sjätte år 1989 -
SRK, Alsterån Metaller i sediment Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 1989 -
SRK, Alsterån Metaller i sediment Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 1989 -
SRK, Alsterån Metaller i sediment Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 1989 -