Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Pauliströmsån: Emån - Stora Bellen (WA96375763)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Pauliströmsån: Emån - Stora Bellen (WA96375763)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Pauliströmsån: Emån - Stora Bellen (WA96375763)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Pauliströmsån: Emån - Stora Bellen (WA96375763)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 15:00 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Kalmar - 08
Kommun
Hultsfred - 0860
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Emån - SE74000
Åtgärdsområde
Emån
Startår
1992
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6364216
SWEREF99 TM Östlig: 535278

RT 90 2,5 gon V - X: 6366000
RT 90 2,5 gon V - Y: 1486910

WGS84 Latitud: 57.4193195999
WGS84 Longitud: 15.5873652981

ETRS-89 Latitud: 57.41931
ETRS-89 Longitud: 15.58735

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Emån Elfiske i vattendrag EM703 Pauliströmsån, Bjurängen
SRK, Emån Bottenfauna i vattendrag EM703 Pauliströmsån, Bjurängen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Emån Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var tredje år 1992 -
SRK, Emån Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT Var tredje år 1992 -
SRK, Emån Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index Var tredje år 1992 -
SRK, Emån Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA Var tredje år 1992 -
SRK, Emån Elfiske i vattendrag Fisk   1 gång per år 1992 -
SRK, Emån Elfiske i vattendrag Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) 1 gång per år 1992 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, EmånBottenfauna
Fisk
Operativ övervakningSRK, EmånBottenfauna

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Nitratdirektivet
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet