Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Pauliströmsån: Emån - Stora Bellen (WA96375763)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Pauliströmsån: Emån - Stora Bellen (WA96375763)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Pauliströmsån: Emån - Stora Bellen (WA96375763)
Stationen skapades: 2011-02-28 15:47 av Länsstyrelsen i Jönköpings län
Senast uppdaterad: 2015-02-19 14:34 av Länsstyrelsen i Jönköpings län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jönköping - 06
Kommun
Eksjö - 0686
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Emån - SE74000
Åtgärdsområde
Emån
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6374300
SWEREF99 TM Östlig: 524112

RT 90 2,5 gon V - X: 6376220
RT 90 2,5 gon V - Y: 1475860

WGS84 Latitud: 57.510631
WGS84 Longitud: 15.40246

ETRS-89 Latitud: 57.51062
ETRS-89 Longitud: 15.40244

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
GRMÖ, Gemensamt delprogram stormusslor Statusbeskrivning och övervakning av stormusslor, Jönköpings län Bjälkerumsån (Rydån)

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

GRMÖ, Gemensamt delprogram stormusslor Statusbeskrivning och övervakning av stormusslor, Jönköpings län Bottenfauna   Var sjätte år 0 -
GRMÖ, Gemensamt delprogram stormusslor Statusbeskrivning och övervakning av stormusslor, Jönköpings län Bottenfauna Stormusslor, utbredning Var sjätte år 0 -
GRMÖ, Gemensamt delprogram stormusslor Statusbeskrivning och övervakning av stormusslor, Jönköpings län Bottenfauna Stormusslor, täthet Var sjätte år 0 -
GRMÖ, Gemensamt delprogram stormusslor Statusbeskrivning och övervakning av stormusslor, Jönköpings län Bottenfauna Stormusslor, rekrytering Var sjätte år 0 -
GRMÖ, Gemensamt delprogram stormusslor Statusbeskrivning och övervakning av stormusslor, Jönköpings län Bottenfauna Stormusslor, storlek Var sjätte år 0 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningGRMÖ, Gemensamt delprogram stormusslorBottenfauna

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Nitratdirektivet
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet