Endre

  • Arkivläge
  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE638945-166017
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Mellersta Gotland - Roma (WA96690582)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Mellersta Gotland - Roma (WA96690582)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Mellersta Gotland - Roma (WA96690582)
Stationen skapades: 2015-02-11 12:43 av Länsstyrelsen i Gotlands län
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Gotland - 09
Kommun
Gotland - 0980
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Gothemsån - SE117000
Åtgärdsområde
Gothemsån
Startår
2013
Slutår
2013
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6389715
SWEREF99 TM Östlig: 708203

RT 90 2,5 gon V - X: 6389450
RT 90 2,5 gon V - Y: 1660175

WGS84 Latitud: 57,6016909647994
WGS84 Longitud: 18,484660613029

ETRS-89 Latitud: 57.60169
ETRS-89 Longitud: 18.48466

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial