Stora Kåsjön, Litoral

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE640442-128175
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Stora Kåsjön (WA74251478)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Stora Kåsjön (WA74251478)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Stora Kåsjön (WA74251478)
Stationen skapades: 2015-11-19 11:23 av Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
Vattenkategori
Sjö
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Partille - 1402
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Säveån
Startår
2015
Slutår
2015
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6400183
SWEREF99 TM Östlig: 329792

RT 90 2,5 gon V - X: 6404425
RT 90 2,5 gon V - Y: 1281759

WGS84 Latitud: 57,7115264541808
WGS84 Longitud: 12,1428772027732

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Bottenfauna i Västra Götalands län Bottenfauna i sjöar, litoral Stora Kåsjön, Litoral

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

Bottenfauna i Västra Götalands län Bottenfauna i sjöar, litoral Bottenfauna   En gång 2015 2015
Bottenfauna i Västra Götalands län Bottenfauna i sjöar, litoral Bottenfauna ASPT En gång 2015 2015
Bottenfauna i Västra Götalands län Bottenfauna i sjöar, litoral Bottenfauna MILA En gång 2015 2015

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningBottenfauna i Västra Götalands länBottenfauna
Operativ övervakningBottenfauna i Västra Götalands länBottenfauna

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000