Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2015-03-05 13:20 av Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
Vattenkategori
Sjö
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Ulricehamn - 1491
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Tidan
Startår
2011
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6405925
SWEREF99 TM Östlig: 421357

RT 90 2,5 gon V - X: 6409080
RT 90 2,5 gon V - Y: 1373440

WGS84 Latitud: 57,788448225112
WGS84 Longitud: 13,6772735018141

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar T-101 Strängseredssjön
SRK Tidan Makrofyter T-101 Strängseredssjön
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Strängseredssjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Växtplankton   1 gång per år 2012 -
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2012 -
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton   En gång 2011 2011
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) En gång 2011 2011
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton Artantal för växtplankton En gång 2011 2011
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton Andel blågrönalger En gång 2011 2011
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton En gång 2011 2011
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton Totalbiomassa En gång 2011 2011
SRK Tidan Makrofyter Makrofyter   En gång 2014 2014

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 2012 -
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 2012 -
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 2012 -
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger per år 2012 -
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 2012 -
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 2 gånger per år 2012 -
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 2012 -
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 2012 -
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 2012 -
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 2012 -
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 2012 -
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 2012 -
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 2012 -
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2012 -
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 2012 -
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 2012 -
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 2012 -
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 2013 -
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var sjätte år 2013 -
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 2013 -
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Uran Var sjätte år 2013 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK TidanFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
Makrofyter
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Växtplankton
Operativ övervakningSRK TidanLjusförhållandenSiktdjup
Makrofyter
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve