Stora Bräng

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE640942-146939
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Österbymofältet (WA59070512)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Österbymofältet (WA59070512)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Österbymofältet (WA59070512)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Österbymofältet (WA59070512)
Stationen skapades: 2015-01-13 09:54 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:19 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Östergötland - 05
Kommun
Ydre - 0512
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Motalaström sydvästra
Startår
2011
Slutår
2011
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6407409
SWEREF99 TM Östlig: 517254

RT 90 2,5 gon V - X: 6409421
RT 90 2,5 gon V - Y: 1469393

WGS84 Latitud: 57,8083365979841
WGS84 Longitud: 15,2903511371058

ETRS-89 Latitud: 57.80833
ETRS-89 Longitud: 15.29035

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 LST019 Stora Bräng
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi LST019 Stora Bräng

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi pH   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 pH   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Alkalinitet   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Alkalinitet   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Arsenik   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Arsenik   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kadmium och kadmiumföreningar   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kvicksilver och kvicksilverföreningar   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Klorid   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Konduktivitet   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kvicksilver och kvicksilverföreningar   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Klorid   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Konduktivitet   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Diuron   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Ammonium   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Sulfat   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 1,2-dikloretan   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Diuron   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Bly och blyföreningar   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Nickel och nickelföreningar   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Triklormetan (kloroform)   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Krom   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Ammonium   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi 1,2-dikloretan   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Nickel och nickelföreningar   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Triklormetan (kloroform)   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Krom   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Sulfat   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Bly och blyföreningar   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Totalaluminium   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kalcium   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kobolt   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Diklorprop   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Dimetoat   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Järn   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kalium   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Magnesium   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Mangan   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Natrium   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Nitrat + nitrit   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Vanadin   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Syrgas   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Zink   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Koppar   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Diklorprop   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Dimetoat   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Trikloreten och Tetrakloreten   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Syrgas   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kalcium   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kobolt   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Järn   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Vanadin   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kalium   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Natrium   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Mangan   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Magnesium   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Nitrat + nitrit   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Totalaluminium   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Zink   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Koppar   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Trikloreten och Tetrakloreten   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi 1,1,2-Trikloretan   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi 1,2-diklorpropan   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Alifater   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Klorfenoler   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Cis-1,2-dikloreten   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Alifater   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Klorfenoler   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 1,1,2-Trikloretan   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Cis-1,2-dikloreten   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 1,2-diklorpropan   En gång 2011 2011

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet
Dricksvattenförekomster Nej Arbetsmaterial