Stora Bräng

  • Arkivläge
  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE640942-146939
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Österbymofältet (WA59070512)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Österbymofältet (WA59070512)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Österbymofältet (WA59070512)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Österbymofältet (WA59070512)
Stationen skapades: 2015-01-13 09:54 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:19 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Östergötland - 05
Kommun
Ydre - 0512
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Motalaström sydvästra
Startår
2011
Slutår
2011
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6407409
SWEREF99 TM Östlig: 517254

RT 90 2,5 gon V - X: 6409421
RT 90 2,5 gon V - Y: 1469393

WGS84 Latitud: 57,8083365979841
WGS84 Longitud: 15,2903511371058

ETRS-89 Latitud: 57.80833
ETRS-89 Longitud: 15.29035

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet
Dricksvattenförekomster Nej Arbetsmaterial