Mjörn, Öjaredsviken

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE641775-129652
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Mjörn (WA92968406)
Stationen skapades: 2019-02-15 11:34 av Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Senast uppdaterad: 2019-03-19 10:35 av Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
Vattenkategori
Sjö
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Lerum - 1441
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Säveån
Startår
2018
Slutår
2018
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6413674
SWEREF99 TM Östlig: 344388

RT 90 2,5 gon V - X: 6417750
RT 90 2,5 gon V - Y: 1296525

WGS84 Latitud: 57,8378734399332
WGS84 Longitud: 12,3788248072001

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Göta älv, specialundersökningar Makrofyter Mjörn, Öjeredsviken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Göta älv, specialundersökningar Makrofyter Makrofyter   En gång 2018 2018

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Göta älv, specialundersökningarMakrofyter
Operativ övervakningSRK, Göta älv, specialundersökningarMakrofyter

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000