Hycklinge

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE642000-150000
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  SE642233-150692 (WA82887559)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  SE642233-150692 (WA82887559)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  SE642233-150692 (WA82887559)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  SE642233-150692 (WA82887559)
Stationen skapades: 2011-03-16 10:12 av Länsstyrelsen i Östergötlands län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:47 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Östergötland - 05
Kommun
Kinda - 0513
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Stångån
Startår
2007
Slutår
2016
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6418347
SWEREF99 TM Östlig: 547720

RT 90 2,5 gon V - X: 6420000
RT 90 2,5 gon V - Y: 1500000

WGS84 Latitud: 57,9043698313176
WGS84 Longitud: 15,8052004819477

ETRS-89 Latitud: 57.90436
ETRS-89 Longitud: 15.80518

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti STNSE04052 Hycklinge
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ STNSE04052 Hycklinge
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön 1181 Hycklinge

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ pH   2 gånger per år 2008 2009
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön pH   1 gång per år 2009 2016
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti pH   2 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Alkalinitet   2 gånger per år 2008 2009
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Alkalinitet   1 gång per år 2007 2016
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Alkalinitet   2 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Arsenik   Var sjätte år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Arsenik   Var sjätte år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Kadmium och kadmiumföreningar   Var sjätte år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Kadmium och kadmiumföreningar   Var sjätte år 2008 2009
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Nitratkväve   1 gång per år 2007 2016
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Klorid   2 gånger per år 2008 2009
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Klorid   1 gång per år 2007 2016
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Klorid   2 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Konduktivitet   2 gånger per år 2008 2009
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Konduktivitet   1 gång per år 2007 2016
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Konduktivitet   2 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Ammonium   2 gånger per år 2008 2009
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Ammonium   1 gång per år 2007 2016
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Ammonium   2 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Nitrat   2 gånger per år 2008 2009
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Nitrat   1 gång per år 2007 2016
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Nitrat   2 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Sulfat   2 gånger per år 2008 2009
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Sulfat   1 gång per år 2007 2016
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Syrgas   2 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Kalcium   2 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Kobolt   Var sjätte år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Järn   2 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Vanadin   Var sjätte år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Kalium   2 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Natrium   2 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Mangan   2 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Magnesium   2 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Nitrat + nitrit   2 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Totalaluminium   2 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Alifater   Var sjätte år 2008 2009
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Totalaluminium   1 gång per år 2007 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Kalcium   1 gång per år 2007 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Kemisk syreförbrukning, Mn   1 gång per år 2007 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Koppar   1 gång per år 2007 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Fluor   1 gång per år 2007 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Vattenfärg   Vart annat år 2009 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Järn   1 gång per år 2007 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Kalium   1 gång per år 2007 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Magnesium   1 gång per år 2007 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Mangan   1 gång per år 2007 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Natrium   1 gång per år 2007 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Nitrit   1 gång per år 2007 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Temperatur   5 gånger per år 2007 2009
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Grumlighet   1 gång per år 2007 2016
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Sulfat   2 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Bensen   Var sjätte år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Bly och blyföreningar   Var sjätte år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Nickel och nickelföreningar   Var sjätte år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Krom   Var sjätte år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Zink   Var sjätte år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Koppar   Var sjätte år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Syrgas   2 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Kalcium   2 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Kobolt   Var sjätte år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Järn   2 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Vanadin   Var sjätte år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Kalium   2 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Natrium   2 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Mangan   2 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Magnesium   2 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Nitrat + nitrit   2 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Totalaluminium   2 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Bensen   Var sjätte år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Bly och blyföreningar   Var sjätte år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Nickel och nickelföreningar   Var sjätte år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Krom   Var sjätte år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Zink   Var sjätte år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Koppar   Var sjätte år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Toluen   Var sjätte år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Etylbensen   Var sjätte år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Xylen   Var sjätte år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Aromater   Var sjätte år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Alifater   Var sjätte år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Toluen   Var sjätte år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Etylbensen   Var sjätte år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Xylen   Var sjätte år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Aromater   Var sjätte år 2008 2009

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kemisk kontrollerande övervakningRVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakningAmmonium
Konduktivitet
Nitrat
pH

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial

Stationsparametrar GW

Parameter Klassning Version  
Brunn Ja Beslutad
Källa