Mjörn, sublitoral

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE642235-130000
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Mjörn (WA92968406)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Mjörn (WA92968406)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Mjörn (WA92968406)
Stationen skapades: 2015-03-18 09:13 av Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
Vattenkategori
Sjö
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Lerum - 1441
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Säveån
Startår
2008
Slutår
2018
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6418312
SWEREF99 TM Östlig: 347806

RT 90 2,5 gon V - X: 6422350
RT 90 2,5 gon V - Y: 1300000

WGS84 Latitud: 57,880669214328
WGS84 Longitud: 12,433366481585

ETRS-89 Latitud: 57.88066
ETRS-89 Longitud: 12.43336

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Bottenfauna i Västra Götalands län Bottenfauna i sjöar, profundal MU Mjörn, sublitoral
SRK, Göta älv, specialundersökningar Bottenfauna i sjöar, profundal MU Mjörn, sublitoral

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

Bottenfauna i Västra Götalands län Bottenfauna i sjöar, profundal Bottenfauna   En gång 2008 2008
Bottenfauna i Västra Götalands län Bottenfauna i sjöar, profundal Bottenfauna BQI En gång 2008 2008
SRK, Göta älv, specialundersökningar Bottenfauna i sjöar, profundal Bottenfauna   En gång 2018 2018
SRK, Göta älv, specialundersökningar Bottenfauna i sjöar, profundal Bottenfauna BQI En gång 2018 2018

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Göta älv, specialundersökningarBottenfauna

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Nitratdirektivet
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet