Anten, profundal

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE644125-130443
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Anten (WA67658345)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Anten (WA67658345)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Anten (WA67658345)
Stationen skapades: 2015-03-18 09:16 av Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
Vattenkategori
Sjö
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Alingsås - 1489
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Säveån
Startår
2008
Slutår
2018
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6437255
SWEREF99 TM Östlig: 352016

RT 90 2,5 gon V - X: 6441253
RT 90 2,5 gon V - Y: 1304439

WGS84 Latitud: 58,0520704623683
WGS84 Longitud: 12,4924467845051

ETRS-89 Latitud: 58.05206
ETRS-89 Longitud: 12.49243

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Bottenfauna i Västra Götalands län Bottenfauna i sjöar, profundal AN Anten, profundal
SRK, Göta älv, specialundersökningar Bottenfauna i sjöar, profundal AN Anten, profundal

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

Bottenfauna i Västra Götalands län Bottenfauna i sjöar, profundal Bottenfauna   En gång 2008 2008
Bottenfauna i Västra Götalands län Bottenfauna i sjöar, profundal Bottenfauna BQI En gång 2008 2008
SRK, Göta älv, specialundersökningar Bottenfauna i sjöar, profundal Bottenfauna   En gång 2018 2018
SRK, Göta älv, specialundersökningar Bottenfauna i sjöar, profundal Bottenfauna BQI En gång 2018 2018

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Göta älv, specialundersökningarBottenfauna

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Nitratdirektivet
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet