Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Grinneröd (WA30390894)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Grinneröd (WA30390894)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Grinneröd (WA30390894)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Grinneröd (WA30390894)
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2011-09-29 14:02
Senast uppdaterad: 2014-12-11 18:29 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Uddevalla - 1485
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Åtgärdsområde
Kustnära områden (norr)
Startår
2007
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6452765
SWEREF99 TM Östlig: 321983

RT 90 2,5 gon V - X: 6457131
RT 90 2,5 gon V - Y: 1274575

WGS84 Latitud: 58,1801584893522
WGS84 Longitud: 11,9725023988357

ETRS-89 Latitud: 58.18015
ETRS-89 Longitud: 11.97249

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi 30000_210 Backamo samfällighet

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi pH   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Alkalinitet   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kvicksilver och kvicksilverföreningar   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Bekämpningsmedel   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Arsenik   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Alaklor   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Totalkväve   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Totalfosfor   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Klorid   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Sulfat   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Ammonium   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Konduktivitet   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Nitrat   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Atrazin   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Bentazon   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Krom   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Koppar   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Cyanazin   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Diklorprop   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Dimetoat   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Diuron   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Fenpropimorf   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Isoproturon   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Klorfenvinfos   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Nickel och nickelföreningar   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Simazin   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Triklormetan (kloroform)   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Zink   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Bly och blyföreningar   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Totalaluminium   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Azoxystrobin   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi BAM   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kalcium   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kobolt   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Desetylatrazin   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi 2,4-Diklorfenoxiättiksyra   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Fluor   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Järn   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Glyfosat   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kalium   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kloridazon   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi MCPA   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Metamitron   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Metribuzin   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Metsulfuronmetyl   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Magnesium   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Mangan   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Natrium   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Pirimikarb   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Fosfat   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kisel   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Sulfosulfuron   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Temperatur   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Tetrakloretylen   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Koltetraklorid   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Tifensulfuronmetyl   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi TOC   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Tribenuronmetyl   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Trikloretylen   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Vanadin   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi AMPA   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Desisopropylatrazin   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Bitertanol   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Boskalid   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Cyprodinil   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Terbutylazin-desetyl   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Diflufenikan   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Diklorvos   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Etofumesat   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Fenmedifam   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Fluroxipyr   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Flurtamon   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Fuberidazol   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Hexazinon   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Imazalil   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Imidakloprid   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Klopyralid   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kvinmerac   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Metalaxyl   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Metazaklor   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Pendimetalin   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Pikoxystrobin   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Prokloraz   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Propikonazol   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Propyzamid   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Prosulfokarb   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Terbutryn   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Terbutylazin   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi 1,1,1-Trikloretan   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi 1,1,2-Trikloretan   1 gång per år 2009 2009

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kemisk kontrollerande övervakningNMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationerAmmonium
Konduktivitet
Nitrat
pH

Stationsparametrar GW

Parameter Klassning Version  
Brunn
Källa Ja Beslutad