Tåsjön

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE647666-137274
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Tåsjön (WA89998869)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Tåsjön (WA89998869)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Tåsjön (WA89998869)
Stationen skapades: 2015-03-02 16:54 av Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
Vattenkategori
Sjö
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Skara - 1495
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Lidan
Startår
2006
Slutår
2020
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6473459
SWEREF99 TM Östlig: 419858

RT 90 2,5 gon V - X: 6476661
RT 90 2,5 gon V - Y: 1372747

WGS84 Latitud: 58,3945887724555
WGS84 Longitud: 13,628997905385

ETRS-89 Latitud: 58.39458
ETRS-89 Longitud: 13.62899

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Tåsjön
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Tåsjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton   En gång 2020 2020
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton Artantal för växtplankton En gång 2020 2020
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton En gång 2020 2020
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton Totalbiomassa En gång 2020 2020
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton Klorofyll a En gång 2020 2020
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton Planktontrofiskt index (PTI) En gång 2020 2020

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   En gång 2006 2006
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup En gång 2006 2006