Arkösund

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE648000-156000
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  SE648524-156450 (WA57375162)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  SE648524-156450 (WA57375162)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  SE648524-156450 (WA57375162)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  SE648524-156450 (WA57375162)
Stationen skapades: 2011-03-16 10:02 av Länsstyrelsen i Östergötlands län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:47 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Östergötland - 05
Kommun
Norrköping - 0581
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE67068
Åtgärdsområde
Motala ströms kust och skärgård
Startår
2008
Slutår
2009
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6479039
SWEREF99 TM Östlig: 606978

RT 90 2,5 gon V - X: 6480000
RT 90 2,5 gon V - Y: 1560000

WGS84 Latitud: 58,4389536856531
WGS84 Longitud: 16,8324687041987

ETRS-89 Latitud: 58.43894
ETRS-89 Longitud: 16.83245

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti LST003 Arkösund
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ LST003 Arkösund

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ pH   2 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti pH   2 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Alkalinitet   2 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Alkalinitet   2 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Arsenik   Var sjätte år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Arsenik   Var sjätte år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Kadmium och kadmiumföreningar   Var sjätte år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Klorid   2 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Konduktivitet   2 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Ammonium   2 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Kadmium och kadmiumföreningar   Var sjätte år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Klorid   2 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Konduktivitet   2 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Ammonium   2 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Syrgas   2 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Nitrat   2 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Sulfat   2 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Bly och blyföreningar   Var sjätte år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Nickel och nickelföreningar   Var sjätte år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Krom   Var sjätte år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Zink   Var sjätte år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Koppar   Var sjätte år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Syrgas   2 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Nitrat   2 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Sulfat   2 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Bly och blyföreningar   Var sjätte år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Nickel och nickelföreningar   Var sjätte år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Krom   Var sjätte år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Zink   Var sjätte år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Koppar   Var sjätte år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Kalcium   2 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Kobolt   Var sjätte år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Järn   2 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Vanadin   Var sjätte år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Kalium   2 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Natrium   2 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Mangan   2 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Magnesium   2 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Nitrat + nitrit   2 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Totalaluminium   2 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Kalcium   2 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Kobolt   Var sjätte år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Järn   2 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Vanadin   Var sjätte år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Kalium   2 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Natrium   2 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Mangan   2 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Magnesium   2 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Nitrat + nitrit   2 gånger per år 2008 2009
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Totalaluminium   2 gånger per år 2008 2009

Stationsparametrar GW

Parameter Klassning Version  
Brunn Ja Beslutad
Källa