Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Timmersdala Östra (WA99195064)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Timmersdala Östra (WA99195064)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Timmersdala Östra (WA99195064)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Timmersdala Östra (WA99195064)
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2007-02-08 08:47 av Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 15:41 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Skövde - 1496
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Tidan
Startår
1962
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6488642
SWEREF99 TM Östlig: 428374

RT 90 2,5 gon V - X: 6491750
RT 90 2,5 gon V - Y: 1381450

WGS84 Latitud: 58.0695333333333
WGS84 Longitud: 13.8110166666667

ETRS-89 Latitud: 58.53239
ETRS-89 Longitud: 13.76988

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi 30000_296 Timmersdala
RMÖ, Västra Götalands län, Grundvatten, Extensiv MÖV grundvatten extensiv Sk21 Timmersdala

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi pH   2 gånger per år 2011 2017
RMÖ, Västra Götalands län, Grundvatten, Extensiv MÖV grundvatten extensiv pH   Var femte år 1962 -
RMÖ, Västra Götalands län, Grundvatten, Extensiv MÖV grundvatten extensiv Alkalinitet   Var femte år 1962 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Alkalinitet   2 gånger per år 2011 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Arsenik   2 gånger per år 2011 2017
RMÖ, Västra Götalands län, Grundvatten, Extensiv MÖV grundvatten extensiv Arsenik   Var femte år 1962 -
RMÖ, Västra Götalands län, Grundvatten, Extensiv MÖV grundvatten extensiv Totalfosfor   Var femte år 1962 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   2 gånger per år 2011 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Klorid   2 gånger per år 2011 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Totalkväve   2 gånger per år 2011 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Totalfosfor   2 gånger per år 2011 2017
RMÖ, Västra Götalands län, Grundvatten, Extensiv MÖV grundvatten extensiv Kadmium och kadmiumföreningar   Var femte år 1962 -
RMÖ, Västra Götalands län, Grundvatten, Extensiv MÖV grundvatten extensiv Kvicksilver och kvicksilverföreningar   Var femte år 1962 -
RMÖ, Västra Götalands län, Grundvatten, Extensiv MÖV grundvatten extensiv Klorid   Var femte år 1962 -
RMÖ, Västra Götalands län, Grundvatten, Extensiv MÖV grundvatten extensiv Nickel och nickelföreningar   Var femte år 1962 -
RMÖ, Västra Götalands län, Grundvatten, Extensiv MÖV grundvatten extensiv Krom   Var femte år 1962 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Krom   2 gånger per år 2011 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi 1,2-dikloretan   1 gång per år 2011 2011
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Nickel och nickelföreningar   2 gånger per år 2011 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Bly och blyföreningar   2 gånger per år 2011 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Sulfat   2 gånger per år 2011 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Triklormetan (kloroform)   2 gånger per år 2011 2017
RMÖ, Västra Götalands län, Grundvatten, Extensiv MÖV grundvatten extensiv Konduktivitet   Var femte år 1962 -
RMÖ, Västra Götalands län, Grundvatten, Extensiv MÖV grundvatten extensiv Ammonium   Var femte år 1962 -
RMÖ, Västra Götalands län, Grundvatten, Extensiv MÖV grundvatten extensiv Sulfat   Var femte år 1962 -
RMÖ, Västra Götalands län, Grundvatten, Extensiv MÖV grundvatten extensiv Bly och blyföreningar   Var femte år 1962 -
RMÖ, Västra Götalands län, Grundvatten, Extensiv MÖV grundvatten extensiv Nitrat   Var femte år 1962 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Ammonium   2 gånger per år 2011 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Konduktivitet   2 gånger per år 2011 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Nitrat   2 gånger per år 2011 2017
RMÖ, Västra Götalands län, Grundvatten, Extensiv MÖV grundvatten extensiv Zink   Var femte år 1962 -
RMÖ, Västra Götalands län, Grundvatten, Extensiv MÖV grundvatten extensiv Koppar   Var femte år 1962 -
RMÖ, Västra Götalands län, Grundvatten, Extensiv MÖV grundvatten extensiv Kobolt   Var femte år 1962 -
RMÖ, Västra Götalands län, Grundvatten, Extensiv MÖV grundvatten extensiv TOC   Var femte år 1962 -
RMÖ, Västra Götalands län, Grundvatten, Extensiv MÖV grundvatten extensiv Kisel   Var femte år 1962 -
RMÖ, Västra Götalands län, Grundvatten, Extensiv MÖV grundvatten extensiv Nitrat + nitrit   Var femte år 1962 -
RMÖ, Västra Götalands län, Grundvatten, Extensiv MÖV grundvatten extensiv Natrium   Var femte år 1962 -
RMÖ, Västra Götalands län, Grundvatten, Extensiv MÖV grundvatten extensiv Mangan   Var femte år 1962 -
RMÖ, Västra Götalands län, Grundvatten, Extensiv MÖV grundvatten extensiv Järn   Var femte år 1962 -
RMÖ, Västra Götalands län, Grundvatten, Extensiv MÖV grundvatten extensiv Kalium   Var femte år 1962 -
RMÖ, Västra Götalands län, Grundvatten, Extensiv MÖV grundvatten extensiv Totalaluminium   Var femte år 1962 -
RMÖ, Västra Götalands län, Grundvatten, Extensiv MÖV grundvatten extensiv Kalcium   Var femte år 1962 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Totalaluminium   2 gånger per år 2011 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kalcium   2 gånger per år 2011 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kobolt   2 gånger per år 2011 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Koppar   2 gånger per år 2011 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Fluor   2 gånger per år 2011 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Järn   2 gånger per år 2011 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kalium   2 gånger per år 2011 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Magnesium   2 gånger per år 2011 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Mangan   2 gånger per år 2011 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Natrium   2 gånger per år 2011 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Fosfat   2 gånger per år 2011 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kisel   2 gånger per år 2011 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Temperatur   2 gånger per år 2011 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Tetrakloretylen   2 gånger per år 2011 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Koltetraklorid   2 gånger per år 2011 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi TOC   2 gånger per år 2011 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Trikloretylen   2 gånger per år 2011 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Vanadin   2 gånger per år 2011 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Zink   2 gånger per år 2011 2017
RMÖ, Västra Götalands län, Grundvatten, Extensiv MÖV grundvatten extensiv Syrgas   Var femte år 1962 -
RMÖ, Västra Götalands län, Grundvatten, Extensiv MÖV grundvatten extensiv Barium   Var femte år 1962 -
RMÖ, Västra Götalands län, Grundvatten, Extensiv MÖV grundvatten extensiv Strontium   Var femte år 1962 -
RMÖ, Västra Götalands län, Grundvatten, Extensiv MÖV grundvatten extensiv Molybden   Var femte år 1962 -
RMÖ, Västra Götalands län, Grundvatten, Extensiv MÖV grundvatten extensiv Nitrit   Var femte år 1962 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi 1,1,1-Trikloretan   2 gånger per år 2011 2017

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kemisk kontrollerande övervakningNMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationerAmmonium
Konduktivitet
Nitrat
pH
RMÖ, Västra Götalands län, Grundvatten, ExtensivSyrgas

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet Ja Arbetsmaterial
Dricksvattenförekomster

Stationsparametrar GW

Parameter Klassning Version  
Brunn
Källa Ja Beslutad