Viken 4

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE649893-140695
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Viken (WA97630768)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Viken (WA97630768)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Viken (WA97630768)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Viken (WA97630768)
Stationen skapades: 2014-09-23 16:00 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 19:01 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Karlsborg - 1446
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Vättern
Startår
2013
Slutår
2013
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6496124
SWEREF99 TM Östlig: 453774

RT 90 2,5 gon V - X: 6498929
RT 90 2,5 gon V - Y: 1406950

WGS84 Latitud: 58.6030231165254
WGS84 Longitud: 14.2045205617513

ETRS-89 Latitud: 58.60302
ETRS-89 Longitud: 14.20452

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Växtplankton i sjöar Viken 4 Viken 4
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Viken 4

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Växtplankton i sjöar Växtplankton   En gång 2013 2013

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   En gång 2013 2013
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas En gång 2013 2013
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   En gång 2013 2013
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup En gång 2013 2013
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   En gång 2013 2013
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur En gång 2013 2013

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningVattenkemisk provtagning i Västra Götalands länTemperaturförhållandeTemperatur