Viken 2

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE650232-140991
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2015-03-04 14:06 av Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
Vattenkategori
Sjö
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Töreboda - 1473
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Vättern
Startår
2013
Slutår
2013
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6499551
SWEREF99 TM Östlig: 456696

RT 90 2,5 gon V - X: 6502322
RT 90 2,5 gon V - Y: 1409914

WGS84 Latitud: 58,6341029003304
WGS84 Longitud: 14,2541495547026

ETRS-89 Latitud: 58.63410
ETRS-89 Longitud: 14.25414

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Viken 2

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   En gång 2013 2013
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas En gång 2013 2013
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   En gång 2013 2013
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup En gång 2013 2013
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   En gång 2013 2013
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur En gång 2013 2013

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningVattenkemisk provtagning i Västra Götalands länTemperaturförhållandeTemperatur