Häresjön, djuphåla

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE651105-127627
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Häresjön (WA97097531)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Häresjön (WA97097531)
Stationen skapades: 2017-06-14 11:10 av Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
Senast uppdaterad: 2018-12-13 16:37 av Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Vattenkategori
Sjö
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Färgelanda - 1439
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Örekilsälven - SE110000
Åtgärdsområde
Örekilsälven
Startår
2017
Slutår
2018
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6506677
SWEREF99 TM Östlig: 323040

RT 90 2,5 gon V - X: 6511059
RT 90 2,5 gon V - Y: 1276279

WGS84 Latitud: 58,6641065150976
WGS84 Longitud: 11,9488744857292

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Häresjön
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Häresjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton   Två gånger 2017 2018
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton Andel blågrönalger Två gånger 2017 2018
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) Två gånger 2017 2018
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton Artantal för växtplankton Två gånger 2017 2018
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton Klorofyll a Två gånger 2017 2018
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton Totalbiomassa Två gånger 2017 2018
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton Två gånger 2017 2018

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Järn Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Mangan Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Kisel Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Försurning   Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Försurning pH Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur Två gånger 2017 2018

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningVattenkemisk provtagning i Västra Götalands länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningVattenkemisk provtagning i Västra Götalands länNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas