Bålsjöån

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE651312-154047
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Bålsjöån (WA16626462)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Bålsjöån (WA16626462)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Bålsjöån (WA16626462)
Stationen skapades: 2015-02-06 10:35 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Södermanland - 04
Kommun
Nyköping - 0480
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kilaån - SE66000
Åtgärdsområde
Kilaån
Startår
2007
Slutår
2012
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6511912
SWEREF99 TM Östlig: 587058

RT 90 2,5 gon V - X: 6513120
RT 90 2,5 gon V - Y: 1540470

WGS84 Latitud: 58,7385090492049
WGS84 Longitud: 16,5040160369633

ETRS-89 Latitud: 58.73850
ETRS-89 Longitud: 16.50400

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Bålsjöån
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Bålsjöån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Näringsämnen   Vart annat år 2010 2012
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Försurning   Vart annat år 2010 2012

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger   En gång 2007 2007
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2007 2007
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2007 2007
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal En gång 2007 2007