Näsölen

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE651989-130161
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Näsölen (WA84325613)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Näsölen (WA84325613)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Näsölen (WA84325613)
Stationen skapades: 2015-02-27 08:49 av Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
Vattenkategori
Sjö
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Mellerud - 1461
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Dalbergså och Holmsån
Startår
2009
Slutår
2020
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6515805
SWEREF99 TM Östlig: 348251

RT 90 2,5 gon V - X: 6519890
RT 90 2,5 gon V - Y: 1301615

WGS84 Latitud: 58,7555685281218
WGS84 Longitud: 12,3768503752204

ETRS-89 Latitud: 58.75556
ETRS-89 Longitud: 12.37683

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Näsölen
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Näsölen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton   Två gånger 2011 2020
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton Andel blågrönalger En gång 2011 2011
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) En gång 2011 2011
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton Artantal för växtplankton Två gånger 2011 2020
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton Klorofyll a Två gånger 2011 2020
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton Två gånger 2011 2020
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton Totalbiomassa Två gånger 2011 2020
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton Planktontrofiskt index (PTI) Två gånger 2011 2020

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   En gång 2011 2011
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas En gång 2011 2011
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   En gång 2011 2011
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur En gång 2011 2011
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   En gång 2011 2011
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup En gång 2011 2011
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   En gång 2009 2013