Vattendraget från Björken till Rundbosjön

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE652467-159125
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vattendraget från Björken till Rundbosjön (WA43732607)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vattendraget från Björken till Rundbosjön (WA43732607)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vattendraget från Björken till Rundbosjön (WA43732607)
Stationen skapades: 2015-02-23 15:35 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Södermanland - 04
Kommun
Trosa - 0488
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE63064
Åtgärdsområde
Sörmlandskusten
Startår
2008
Slutår
2011
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6524069
SWEREF99 TM Östlig: 637680

RT 90 2,5 gon V - X: 6524670
RT 90 2,5 gon V - Y: 1591250

WGS84 Latitud: 58,8344318874232
WGS84 Longitud: 17,3853152910762

ETRS-89 Latitud: 58.83443
ETRS-89 Longitud: 17.38530

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Vattendraget från Björken till Rundbosjön
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Vattendraget från Björken till Rundbosjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Näringsämnen   2 gånger per år 2008 2011
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Försurning   2 gånger per år 2008 2011

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger   En gång 2008 2008
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2008 2008
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2008 2008
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal En gång 2008 2008