Södra Bullaresjön, djuphåla

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE652655-125515
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Södra Bullaresjön (WA57881105)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Södra Bullaresjön (WA57881105)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Södra Bullaresjön (WA57881105)
Stationen skapades: 2015-03-02 14:13 av Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
Vattenkategori
Sjö
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Tanum - 1435
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (Int. avr. omr. Glomma - Sverige)
Huvudavrinnings-område
Enningdalsälven - SE112000
Åtgärdsområde
Enningdalsälven
Startår
2009
Slutår
2018
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6521909
SWEREF99 TM Östlig: 301741

RT 90 2,5 gon V - X: 6526557
RT 90 2,5 gon V - Y: 1255151

WGS84 Latitud: 58,7914432811553
WGS84 Longitud: 11,5689252327071

ETRS-89 Latitud: 58.79144
ETRS-89 Longitud: 11.56892

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Södra Bullaresjön, djuphåla
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Södra Bullaresjön, djuphåla

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton   Tre gånger 2010 2018
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton Andel blågrönalger Tre gånger 2010 2018
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) Tre gånger 2010 2018
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton Artantal för växtplankton Tre gånger 2010 2018
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton Klorofyll a Tre gånger 2010 2018
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton Totalbiomassa Tre gånger 2010 2018
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton Tre gånger 2010 2018

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   annat 2009 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas annat 2009 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Järn Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Mangan Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Kisel Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   annat 2009 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup annat 2009 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Försurning   Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Försurning pH Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   annat 2009 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur annat 2009 2018

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningVäxtplanktonundersökningar i Västra Götalands länVäxtplankton
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Operativ övervakningVattenkemisk provtagning i Västra Götalands länNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve