Öv. Upperudshöljen Håverud, 100 m NO fiskodl.

  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE652688-130443
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Upperudsälven - mellan Åklång och Svanefjorden (WA76086152)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Upperudsälven - mellan Åklång och Svanefjorden (WA76086152)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Upperudsälven - mellan Åklång och Svanefjorden (WA76086152)
Stationen skapades: 2015-01-20 17:28 av Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
Vattenkategori
Sjö
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Mellerud - 1461
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Upperudsälven
Startår
2013
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6522824
SWEREF99 TM Östlig: 350980

RT 90 2,5 gon V - X: 6526880
RT 90 2,5 gon V - Y: 1304430

WGS84 Latitud: 58,819493707736
WGS84 Longitud: 12,419296289974

ETRS-89 Latitud: 58.81948
ETRS-89 Longitud: 12.41928

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Upperudsälven Växtplankton 11 Öv. Upperudshöljen Håverud, 100 m NO fiskodl.
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar 11 Öv. Upperudshöljen Håverud, 100 m NO fiskodl.

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Upperudsälven Växtplankton Växtplankton   1 gång per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2013 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 2013 2015
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 2013 -