Långsjöbäcken, Sundby

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE652797-157468
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Långsjöbäcken (WA36864965)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Långsjöbäcken (WA36864965)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Långsjöbäcken (WA36864965)
Stationen skapades: 2015-02-13 12:44 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Södermanland - 04
Kommun
Nyköping - 0480
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Svärtaån - SE64000
Åtgärdsområde
Svärtaån
Startår
2007
Slutår
2012
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6527169
SWEREF99 TM Östlig: 621077

RT 90 2,5 gon V - X: 6527971
RT 90 2,5 gon V - Y: 1574681

WGS84 Latitud: 58,8672469075836
WGS84 Longitud: 17,0995936809736

ETRS-89 Latitud: 58.86724
ETRS-89 Longitud: 17.09957

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Bekämpningsmedel i vattendrag, Södermanlands län RMÖ, Bekämpningsmedel i vattendrag Långsjöbäcken Långsjöbäcken
VER, Södermanlands län, Miljögifter VER, Bekämpningsmedel i vattendrag Långsjöbäcken, Sundby Långsjöbäcken
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Långsjöbäcken
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Långsjöbäcken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Näringsämnen   4 gånger per år 2008 2010
RMÖ, Bekämpningsmedel i vattendrag, Södermanlands län RMÖ, Bekämpningsmedel i vattendrag Prioriterade ämnen   2 gånger var tredje år 2011 2011
RMÖ, Bekämpningsmedel i vattendrag, Södermanlands län RMÖ, Bekämpningsmedel i vattendrag Prioriterade ämnen Atrazin 2 gånger var tredje år 2011 2011
RMÖ, Bekämpningsmedel i vattendrag, Södermanlands län RMÖ, Bekämpningsmedel i vattendrag Prioriterade ämnen Diuron 2 gånger var tredje år 2011 2011
RMÖ, Bekämpningsmedel i vattendrag, Södermanlands län RMÖ, Bekämpningsmedel i vattendrag Prioriterade ämnen Isoproturon 2 gånger var tredje år 2011 2011
RMÖ, Bekämpningsmedel i vattendrag, Södermanlands län RMÖ, Bekämpningsmedel i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   2 gånger var tredje år 2011 2011
RMÖ, Bekämpningsmedel i vattendrag, Södermanlands län RMÖ, Bekämpningsmedel i vattendrag Särskilda förorenande ämnen MCPA 2 gånger var tredje år 2011 2011
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Försurning   4 gånger per år 2008 2010

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger   Var femte år 2007 2012
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var femte år 2007 2012
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var femte år 2007 2012
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal Var femte år 2007 2012