Runnvikens utlopp

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE652847-157579
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Sundbyån (WA87207392)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Sundbyån (WA87207392)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Sundbyån (WA87207392)
Stationen skapades: 2015-02-19 11:20 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Senast uppdaterad: 2018-04-18 15:18 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Södermanland - 04
Kommun
Nyköping - 0480
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Svärtaån - SE64000
Åtgärdsområde
Svärtaån
Startår
2008
Slutår
2010
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6527450
SWEREF99 TM Östlig: 622315

RT 90 2,5 gon V - X: 6528236
RT 90 2,5 gon V - Y: 1575921

WGS84 Latitud: 58,8694160340679
WGS84 Longitud: 17,1211835116426

ETRS-89 Latitud: 58.87152
ETRS-89 Longitud: 17.11897

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Sundbyån
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Sundbyån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Näringsämnen   4 gånger per år 2008 2010
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Försurning   4 gånger per år 2008 2010

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2008 2009
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2008 2009
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2008 2009
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal 1 gång per år 2008 2009