Sågsjöbäcken

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE653216-156856
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Sågsjöbäcken (WA75730498)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Sågsjöbäcken (WA75730498)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Sågsjöbäcken (WA75730498)
Stationen skapades: 2015-02-19 12:26 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Senast uppdaterad: 2015-02-19 12:28 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Södermanland - 04
Kommun
Nyköping - 0480
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Svärtaån - SE64000
Åtgärdsområde
Svärtaån
Startår
2008
Slutår
2010
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6531282
SWEREF99 TM Östlig: 614908

RT 90 2,5 gon V - X: 6532160
RT 90 2,5 gon V - Y: 1568560

WGS84 Latitud: 58,905862239438
WGS84 Longitud: 16,9948171063381

ETRS-89 Latitud: 58.90585
ETRS-89 Longitud: 16.99480

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Sågsjöbäcken
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Sågsjöbäcken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Näringsämnen   4 gånger per år 2008 2010
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Försurning   4 gånger per år 2008 2010

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger   En gång 2008 2008
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2008 2008
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2008 2008
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal En gång 2008 2008