Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Iväg (WA89006274)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Iväg (WA89006274)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Iväg (WA89006274)
Stationen skapades: 2015-01-20 16:55 av Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
Vattenkategori
Sjö
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Bengtsfors - 1460
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Upperudsälven
Startår
2010
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6530225
SWEREF99 TM Östlig: 338108

RT 90 2,5 gon V - X: 6534440
RT 90 2,5 gon V - Y: 1291640

WGS84 Latitud: 58,8812342023542
WGS84 Longitud: 12,1912968457553

ETRS-89 Latitud: 58.88122
ETRS-89 Longitud: 12.19129

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Bottenfauna i Västra Götalands län Bottenfauna i sjöar, profundal Iväg, syd
SRK, Upperudsälven Växtplankton Iv1 Iväg, syd
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Iv1 Iväg, syd

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Upperudsälven Växtplankton Växtplankton   1 gång per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Växtplankton Växtplankton Andel blågrönalger Var tredje år 2015 -
SRK, Upperudsälven Växtplankton Växtplankton Artantal för växtplankton Var tredje år 2015 -
SRK, Upperudsälven Växtplankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) Var tredje år 2015 -
SRK, Upperudsälven Växtplankton Växtplankton Totalbiomassa Var tredje år 2015 -
Bottenfauna i Västra Götalands län Bottenfauna i sjöar, profundal Bottenfauna   En gång 2010 2010

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 2013 2015
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 2013 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, UpperudsälvenFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, UpperudsälvenLjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas