Hedelundaån från Veckeln till Hedelundasjön

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE653638-154584
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Hedelundaån från Veckeln till Hedelundasjön (WA51003594)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Hedelundaån från Veckeln till Hedelundasjön (WA51003594)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Hedelundaån från Veckeln till Hedelundasjön (WA51003594)
Stationen skapades: 2015-02-09 10:52 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Senast uppdaterad: 2015-02-09 10:57 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Södermanland - 04
Kommun
Flen - 0482
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Nyköpingsån - SE65000
Åtgärdsområde
Nyköpingsån
Startår
2008
Slutår
2012
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6535227
SWEREF99 TM Östlig: 592146

RT 90 2,5 gon V - X: 6536380
RT 90 2,5 gon V - Y: 1545840

WGS84 Latitud: 58,9467641079093
WGS84 Longitud: 16,6015065752767

ETRS-89 Latitud: 58.94675
ETRS-89 Longitud: 16.60149

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Hedelundaån från Veckeln till Hedelundasjön
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Hedelundaån från Veckeln till Hedelundasjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Näringsämnen   2 gånger per år 2008 2009
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Försurning   2 gånger per år 2008 2009

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger   Var fjärde år 2008 2012
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var fjärde år 2008 2012
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var fjärde år 2008 2012
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal Var fjärde år 2008 2012