Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Skagern (WA47162623)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Skagern (WA47162623)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Skagern (WA47162623)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Skagern (WA47162623)
Stationen skapades: 2011-03-11 10:27 av Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:46 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Gullspång - 1447
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Gullspångsälven
Startår
2010
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6541437
SWEREF99 TM Östlig: 456361

RT 90 2,5 gon V - X: 6544230
RT 90 2,5 gon V - Y: 1410085

WGS84 Latitud: 59,0102125838045
WGS84 Longitud: 14,2402085858336

ETRS-89 Latitud: 59.01021
ETRS-89 Longitud: 14.24019

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Gullspångsälven Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys 1013 Skagern vid Rönningarna

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Gullspångsälven Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys Påväxt-kiselalger   Var tredje år 2010 -
SRK, Gullspångsälven Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var tredje år 2010 -
SRK, Gullspångsälven Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var tredje år 2010 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Operativ övervakningSRK, GullspångsälvenPåväxt-kiselalger

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Nitratdirektivet
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet