Vibysjön södr

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE654700-144622
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vibysjön (WA38227902)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vibysjön (WA38227902)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vibysjön (WA38227902)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vibysjön (WA38227902)
Stationen skapades: 2011-02-08 16:15 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:03 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Hallsberg - 1861
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Täljeån
Startår
1986
Slutår
2013
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6544641
SWEREF99 TM Östlig: 492439

RT 90 2,5 gon V - X: 6547000
RT 90 2,5 gon V - Y: 1446215

WGS84 Latitud: 59.04115
WGS84 Longitud: 14.868239

ETRS-89 Latitud: 59.04114
ETRS-89 Longitud: 14.86823

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda 6209 Vibysjön södr
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Vibysjön södr
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Vibysjön södr

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton   Var sjätte år 2007 2013
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger Var sjätte år 2007 2013
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) Var sjätte år 2007 2013
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton Var sjätte år 2007 2013
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa Var sjätte år 2007 2013
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton Var sjätte år 2007 2013

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   3 gånger per år 2009 2013
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 3 gånger per år 2009 2013
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   4 gånger per år 2009 2013
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen   En gång 1986 1986
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 1986 1986
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   3 gånger per år 2009 2013
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 3 gånger per år 2009 2013
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 3 gånger per år 2009 2013
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   4 gånger per år 2009 2013
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 2009 2013
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 2009 2013
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 4 gånger per år 2009 2013
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   3 gånger per år 2009 2013
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 3 gånger per år 2009 2013
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 3 gånger per år 2009 2013

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Operativ övervakningRMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve