Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Spettån (NW655130-142654)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Spettån (NW655130-142654)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Spettån (NW655130-142654)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Spettån, Sirsjön till inloppet i Toften (WA10039596)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2018-01-30 11:02 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Laxå - 1860
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Svartån till Hjälmaren
Startår
2012
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6548328
SWEREF99 TM Östlig: 473033

RT 90 2,5 gon V - X: 6550923
RT 90 2,5 gon V - Y: 1426847

WGS84 Latitud: 59,0734776055342
WGS84 Longitud: 14,5296298814734

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag 18STA121218 Spettå
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Spettån
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Spettån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 2012 -
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 2012 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   2 gånger var sjätte år 2018 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger var sjätte år 2018 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 2 gånger var sjätte år 2018 -
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2012 -
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 2012 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   2 gånger var sjätte år 2018 -
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 2012 -
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 2012 -
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 2012 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   2 gånger var sjätte år 2018 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 2 gånger var sjätte år 2018 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 2 gånger var sjätte år 2018 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Sulfat 2 gånger var sjätte år 2018 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger var sjätte år 2018 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 2 gånger var sjätte år 2018 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger var sjätte år 2018 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger var sjätte år 2018 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger var sjätte år 2018 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 2 gånger var sjätte år 2018 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   Var sjätte år 2018 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var sjätte år 2018 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var sjätte år 2018 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Påväxt-kiselalger
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Operativ övervakningRMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro länNäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Påväxt-kiselalger