Solbergaån från Ösjön till Ricksjön

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE655414-156337
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Solbergaån från Ösjön till Ricksjön (WA59786260)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Solbergaån från Ösjön till Ricksjön (WA59786260)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Solbergaån från Ösjön till Ricksjön (WA59786260)
Stationen skapades: 2015-02-19 11:02 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Senast uppdaterad: 2015-02-19 11:03 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Södermanland - 04
Kommun
Gnesta - 0461
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Nyköpingsån - SE65000
Åtgärdsområde
Nyköpingsån
Startår
2008
Slutår
2011
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6553192
SWEREF99 TM Östlig: 609455

RT 90 2,5 gon V - X: 6554140
RT 90 2,5 gon V - Y: 1563370

WGS84 Latitud: 59,1039363362764
WGS84 Longitud: 16,9110842214735

ETRS-89 Latitud: 59.10393
ETRS-89 Longitud: 16.91107

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Solbergaån från Ösjön till Ricksjön
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Solbergaån från Ösjön till Ricksjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Näringsämnen   Var tredje år 2008 2011
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Försurning   Var tredje år 2008 2011

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger   En gång 2008 2008
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2008 2008
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2008 2008
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal En gång 2008 2008