Vattendraget från Stora Kalven till Övre Gällringen, Rocklösa

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE655857-156748
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vattendraget från Stora Kalven till Övre Gällringen (WA19722957)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vattendraget från Stora Kalven till Övre Gällringen (WA19722957)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vattendraget från Stora Kalven till Övre Gällringen (WA19722957)
Stationen skapades: 2015-02-23 16:21 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Södermanland - 04
Kommun
Gnesta - 0461
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Trosaån - SE63000
Åtgärdsområde
Trosaån
Startår
2006
Slutår
2011
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6557670
SWEREF99 TM Östlig: 613510

RT 90 2,5 gon V - X: 6558570
RT 90 2,5 gon V - Y: 1567480

WGS84 Latitud: 59,1430650619428
WGS84 Longitud: 16,9841581355701

ETRS-89 Latitud: 59.14306
ETRS-89 Longitud: 16.98414

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Vattendraget från Stora Kalven till Övre Gällringen
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Vattendraget från Stora Kalven till Övre Gällringen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Näringsämnen   2 gånger per år 2008 2011
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Försurning   2 gånger per år 2008 2011

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2006 2007
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2006 2007
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2006 2007
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal 1 gång per år 2006 2007