Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lillån vid Mullhyttan (WA66290863)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lillån vid Mullhyttan (WA66290863)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lillån vid Mullhyttan (WA66290863)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lillån vid Mullhyttan (WA66290863)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:18 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Lekeberg - 1814
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Svartån till Hjälmaren
Startår
1998
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6556465
SWEREF99 TM Östlig: 482315

RT 90 2,5 gon V - X: 6558950
RT 90 2,5 gon V - Y: 1436230

WGS84 Latitud: 59,1470296687715
WGS84 Longitud: 14,6908598208352

ETRS-89 Latitud: 59.14702
ETRS-89 Longitud: 14.69085

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag 18STA1211111 Lillån nedan banvall
RMÖ, Provfiske, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Lillån nedan banvall
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Lillån nedan banvall
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Lillån nedan banvall
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Lillån nedan banvall
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Lillån nedan banvall

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Provfiske, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var sjätte år 2007 2007
RMÖ, Provfiske, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT Var sjätte år 2007 2007
RMÖ, Provfiske, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index Var sjätte år 2007 2007
RMÖ, Provfiske, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA Var sjätte år 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   En gång 2007 2007
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Fisk   Var sjätte år 1998 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   En gång 2012 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2012 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2012 2012

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   En gång 2007 2007
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg En gång 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve Var sjätte år 2012 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor Var sjätte år 2012 -
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   En gång 2007 2007
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet En gång 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid Var sjätte år 2012 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans Var sjätte år 2012 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium Var sjätte år 2012 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium Var sjätte år 2012 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen Var sjätte år 2012 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   En gång 2007 2007
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH En gång 2007 2007
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet En gång 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   En gång 2012 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH Var sjätte år 2012 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet Var sjätte år 2012 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
RMÖ, Provfiske, Örebro länFisk
Operativ övervakningRMÖ, Provfiske, Örebro länFisk